Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Blog

Vitajte v našej novej sekcii

Na stránke nášho združenia si Vám dovoľujem predstaviť novú sekciu určenú pre blogy a blogerov. Do tvorby príspevkov sa zapoja aj členovia ASŠP, ale naším hlavným cieľom je aby sa z tejto časti stala otvorená platforma pre slobodné vyjadrovanie názorov čo najväčšieho počtu prispievateľov.

Hneď na začiatok by som preto chcel vyzvať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu vyjadriť svoj názor o rôznych otázkach, siahajúcich od právnych problémov a vysokoškolského vzdelávania až po Vašu osobnú skúsenosť s pôsobením v právnej brandži, aby ste neváhali a zaslali nám Váš príspevok. Môžete sa rozhodnúť zverejniť svoje meno, ale aj pre anonymitu.

Zameranie blogov by malo pokrývať oblasť, ktorá je do značnej miery neprebádaná a jej problémy verejnosti neznáme. Dúfam, že spoločné blogovanie tak prinesie nielen radosť z tvorivého písania, ale aj prispeje k dosiahnutiu prospešných cieľov.

ASŠP nezodpovedá za články v blogu zverejnené. Tieto prezentujú výlučne názor ich autorov, ktorý nemusí byť v súlade s názormi a činnosťou ASŠP.

admin

Obsah:


Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor