Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students
 • 02.04.2012 Výpis z obchodného registra

  Odborne sme sa podieľali na projekte zameranom na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku

  Výpis z obchodného registra na právne úkony je listinou, bez ktorej sa podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri nezaobídu. Jeho získanie však doposiaľ vo veľkej väčšine prebieha osobnou návštevou príslušného registrového súdu, pri ktorej za každý jeden rovnopis musí podnikateľ uhradiť súdny poplatok v kolkových známkach. Situácia je o to horšia, že kolkové známky nie je možné na väčšine registrových súdov zakúpiť a tak tohto faktu neznalý podnikatelia musia merať cestu na poštu a späť na súd naviac.

  Výpis z obchodného registra na právne úkony bolo okrem súdu možné už niekoľko rokov možné získať prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Túto možnosť majú však iba registrovaní užívatelia a jeho získanie spravidla trvá viac ako týždeň. Chabá osveta a nevýhody tejto služby spôsbili, že nevošla do povedomia slovenskej podnikateľskej verejnosti a využívaní je iba v minimálne miere.

  Asociácia slovenských študentov práva v spolupráci s poradenskou spoločnosťou IURA Capital s. r. o. spustila projekt, ktorý umožňuje získať výpis z obchodného registra v listinnej podobe a použiteľný na právne úkony expresne. Služba je prístupná pre všetky obchodné spoločnosti so sídlom na Slovensku a pokrýva všetky registrové súdy.

  Výpis z obchodného registra je obstaraný bezodkladne po zaznamenaní úhrady, ktorú je možné zrealizovať okamžite platobnou kartou on-line. V praxi to znamená, že výpis môže podnikateľský subjekt získať v Bratislave pri doručení kuriérskou spoločnosťou už do 3 hodín po vyplnení on-line objednávky. V prípade doručenia prostredníctvom slovenskej pošty získate listinný výpis z obchodného registra už nasledujúci pracovný deň.

  Podmienkou spolupráce, ktorú sme na nášho obchodného partnera kládli, bola užitočnosť projektu pre podnikateľov tak, aby prispel menšej byrokratickej záťaži podnikateľských subjektov a pomohol tak zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Cena bola zvolená tak, aby pokrývala iba nevyhnutne vynakladané náklady a vo zvýšenej miere nezaťažovala firmy. Inak povedané, aby reálne náklady na obstaranie výpisu klasickým spôsobom boli vyššie ako v prípade využitia tejto novej služby.

  Či bude projekt úspešný ukáže až čas a bude to závisieť nielen od mechanizmu jeho fungovania, ale aj marketingu a toho, ako podnikatelia takéto pokrokové riešenie príjmu.


autor: Mgr. Martin Kučerík


<< späť

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor