Asociácia slovenských študentov práva

Association of Slovak Law Students

Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005.

Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách považovaný za významný prostriedok kontroly stavu justície občianskou spoločnosťou. Závery a odporúčania monitoringu by mali prispieť k zlepšeniu výkonu súdnej moci v zmysle medzinárodných štandardov a v konečnom dôsledku aj k posilneniu dôvery slovenskej verejnosti v súdnictvo.

Realizácia projektu bude prebiehať v období august – november roka 2010. Výsledky projektu budú verejne prezentované pred pozvanými slovenskými i zahraničnými médiami.


Občiansky monitoring súdov

ASŠP pripravuje druhý občiansky monitoring sudcov a súdov na Slovensku. Historicky prvý občiansky monitoring súdov sa uskutočnil v roku 2005. Občiansky monitoring súdov je vo vyspelých krajinách...
viac >>

Uplatnenie absolventov práva

Bezplatné právne poradenstvo

Legislatívny inkubátor